Air-w je vzduchový pohon vozidiel a mobilných strojov. 

Prínosom pohonu AIR-W je zvýšenná účinosť vzduchového pohonu. Preto sa stáva porovnateľný s elektrickým pohonom.

Stlačený vzduch sa dá využiť ako obnoviteľný zdroj energie. Vyrába sa veternými, alebo vodními turbínami, prípadne inými mechanickými zdrojmi energie.

 

Energie jednoducho musia navzájom spolupracovať.

Žiadna z obnoviteľných energii nie je schopná samostatne obhospodáriť všetky zámery Európskej únie:  Do roku 2020 - 2030 nahradiť polovicu vozidiel vozidlami na obnoviteľné zdroje enrgie.

- elektrická energia bude schopná zabezpečiť asi 20 percent zo spomínaného zámeru, o zvyšok sa musia postarať ostatné energie. Obmedzenia sú v zdrojoch surovín aj v náročnej výrobe agresívnych médii, ktoré sa v batériách používajú.
 

  • Vzduchový motor nepotrebuje deficitné, ani agresívne materiály ako elektrický pohon.

  • Nepotrebuje ani vysoko odolné materiály na ktoré sú odkázané spalovacie motory.

  • Je možné používať dobre recyklovateľné materiály.

  • Samotné zariadenia môžu mať podstatne vyšiu životnosť ako má väčšina spoľovacích motorov.


Preto má vzduchový pohon dobrý predpoklad zabezpečiť ďaľších  20 percent plánu Európskej únie na obnoviteľné zdroje energie.