Spolupráca obnoviteľných energií.

Spolupráca obnoviteľných energií je výhodná. Žiadna z obnoviteľných energii nie je schopná samostatne obhospodáriť všetky zámery Európskej únie:  Do roku 2020 - 2030 nahradiť polovicu vozidiel vozidlami na obnoviteľné zdroje enrgie.

- Elektrická energia bude schopná zabezpečiť asi 20 percent zo spomínaného zámeru, o zvyšok sa musia postarať ostatné energie.
Obmedzenia sú v zdrojoch surovín aj v náročnej výrobe agresívnych médii, ktoré sa v batériách používajú. Pritom je to jedna z najrozvinutejších obnoviteľných energii, ktoré doposiaľ máme.

- Stlačený vzduch je ďalšou možnosťou. A o tom je projekt Air-W!

Najväčšou výhodou je, že vozidlá s elektrickým motorom a vozidlá poháňané vzduchom môžu mať rovnakú konštrukciu, stačí namontovať iný pohon.
Tieto vozidlá sa následne môžu vyrábať oveľa efektívnejšie vo väčších sériách. Spoločná môže byť aj distribúcia energií a servis. U obnoviteľných zdrojov energií úspech jedného podporí aj ostatných :-) 

To čo sa dnes považuje za neefektívne, môže byť spojením viacerých zdrojov komerčne úspešné.