Dôkladne premyslený systém výmeny paliva.

Natlakované flaše, ktoré sa stanú palivom pre AIR-W auto sa dajú získať prostredníctvom veterných turnín, vodných turbín  a iných zdrojov
(geotermálne, morské)  

Výmeníkové stanice následne môžu byť rozmiestnené popri ceste a vodič automobilu už iba jednoducho zastaví pri stanici a vloží kartu ako u bankomatu. Automaticky sa od spodu vyberie prázdný zásobník a vloží nový naplnený. A bez problémov ide ďalej