Vítame odborníkov, pomoc pri riešení projektu,

pri upresnení termodynamického modelu, spolupráca na zdrojoch a distribúcii stlačeného vzduchu, konštruovanie a rozkresľovanie funkčného vzoru.
Zatiaľ sme otvorené združenie.

 

Máme zmluvu o spoločnom riešení projektu vzduchového motora s Technickou Univerzitou vo Zvolene.
 

Univerzita, najmä fakulta Environmentálnej  a výrobnej technológie už dlhšie projekt podporuje a pomáhala ho zapojiť do projektov APVV, EU.

 


Všetko si zatiaľ všetci robíme vo vlastnej réžii, teda zadarmo.

Považujeme túto myšlienku na toľko perspektívnu, že ju chceme uskutočniť.

 

Ak sa dohodneme s investormi,

združenie sa zmení na konzorcium s presným harmonogramom, cieľmi, úlohami a odmenami. Tie ale budú na začiatok primerané možnostiam investície.

Máme záujem o investorov, ktorí podporia projekt pripomienkami k finančnému plánu a k čo najlepšiemu predaju výsledkov projektu.


Predpokladáme, že licencie a iné predaje výsledkov práce umožnia rozvoj Air-W pohonu a tým zaujímavejšie odmeny pre investorov, ktorí dali projektu podporu a aj tým ktorí pomáhali riešiť projekt od tvrdých začiatkov.