•Snahou je získať grand,ktorý by umožnil vyrobiť výskumný model pre merania a overenie termodynamických dejov v motore pre zdokonalenie systému. Výroba funkčného vzoru, skúšky na dynamometroch.

  • Predpokladáme spoluprácu s výrobcom Wankelovho motora v Nemecku, ktorý podporuje všetky zaujímavé aplikácie jeho výrobku. 
  • Spoluprácu s Volkswagenom, Škodou, kde možno lepšie využiť pripravované elektromobily
  • Následne spoluprácu s Francúzskom, kde vznikli princípy moderného vzduchového pohonu a s indickou automobilkou TATA, hlavným výrobcom vozidiel na stlačený vzduch vo svete.


Vzduchový pohon je lákavý aj pre svoju stabilitu a odolnosť:
Nezhasne, môže okamžite akcelerovať, má veľkú rezervu na manévrovanie v náročnej doprave a keď sa zastaví na križovatke, alebo v kolóne, nič nespotrebuje.

•Základňa sa vytvára na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene kde dostal projekt mimoriadnu podporu.
•Pripravuje sa spolupráca s Mníchovskou TU.