Cieľ EU: do roku 2020: ½ vozidiel na obnoviteľné zdroje energie.

 

•Len elektromobily nemajú šancu splniť kôtu
• Sú potrebné aj ďalšie alternatívne pohony.
•To je názor aj viacprezidenta a riaditeľa pre elektrickú trakciu vo Volkswagene Rudolfa Krebsa: „Batérie zatiaľ obmedzujú použitie elektromobilov. Predpoklady sú na 5% elektromobilov. Musíme preto používať rozličné pohony tam, kde to dáva zmysel“
•Vzduchový pohon dopĺňa alternatívne pohony. Nie je ich konkurentom.
•Na r. 2013 chystá EU program na podporu cieľa ½ obnoviteľných zdrojov v automobilizme do r.2020.

Elektropohon.

•Elektropohon je z alternatívnych pohonov zatiaľ najďalej. Dojazd 160km , Tesla dokonca okolo 400 km.
•Problémy: akumulátory. Predstavujú obvykle 2/3 ceny vozidla.
•Akumulátory vyžadujú obvykle prvky a suroviny s obmedzeným výskytom: lítium, olovo, zinok, nikel, striebro. Pritom každé vozidlo ich potrebuje stovky kg a každé 2 roky je potrebné akumulátory vymeniť. Pre ½ osobných vozidiel len na Slovensku to vyžaduje ročnú potrebu, alebo recykláciu 70 000 až 200 000 t týchto špeciálnych surovín a agresívne alkalické látky, alebo kyseliny, čo komplikuje v takých objemoch recykláciu. 

Vzduchový pohon

•Použitie: náradie, lokomotívy v baniach, torpéda.
•Nevýhody: - nízka celková účinnosť pohonu

nízká bezpečnosť a váha zásobník.

tlakové nádoby – zásobníky sú ťažké a veľké

•Moderné využitie pre vozidlá začalo vo Francúzsku, kde sa uplatnili trojkolky na letiskách. Väčšie použitie začala firma TATA v Indii montážou do mestských vozidiel NANO. Zatiaľ sa vyrobilo cca 3 000 ks., ale hromadná výroba to zatiaľ nie je.
•Príčina: zložitý motor a chýbajúca infraštruktúra pre distribúciu stlačeného vzduchu.
•USA: Vzduchovým pohonom sa zaoberajú 2 firmy.

 Skúša hybrid s klasickým vzduchovým motorom a spaľovacím motorom

 Chystá výrobu Francúzskej trojkolky na Havaji. Na výrobu získali dotáciu.

 

 Iné pohony s obnoviteľným zdrojom energie

Zotrvačník: výskum prebieha aj tu na TU vo Zvolene. Jedná sa o nádejný pohon, pretože moderné technológie umožňujú akumulovať už pomerne veľké množstvo energie pri zachovaní dobrej účinnosti.
•Obnoviteľné palivá: Biopalivá, vodík, syntetické uhľovodíky: tieto palivá majú zrejme perspektívu najmä v diaľkovej a ťažkej nákladnej doprave,