Zdroje energie pre vzduchový pohon

 

  • Zdrojom energie pre vzduchový motor je vzduch stlačený na cca 300 atmosfér.

  • Vyrába sa veternými, alebo vodnými turbínami, prípadne inými mechanickými zdrojmi energie

Stlačený vzduch je preto obnoviteľný zdroj energie.