POHON  NA  STLAČENÝ VZDUCH  S  PREDKOMPRESIOU

•Výhody:
•- Má málo pohyblivých častí
•- Je rotačný, má malé vibrácie a vyššiu účinnosť
•- Pohon vduchom ho menej rozohreje, preto možno použiť lacnejšie
•  materiály, najmä tesnenia a piestu. Preto bude výroba lacnejšia.
•- Životnosť bude vyššia, pretože nebudú v motore nečistoty po spaľovaní.
•- Nezhasne.
•- Okamžite akceleruje aj v zime.
•Šoférom by sa mal preto páčiť

•Nevýhody:
•- Krátky dojazd 80 až 100 km

Našim riešením tejto nevýhody sú stanice, v ktorých sa budú nachádzať nové plné natlakované flaše, ktoré sa v automobile vymenia behom 2 minút. 
 

 

 

verify